Descarregar DVD videos de Aikido. Baixar DVD de Artes Marciais

Aikido

Descarregar Videos de Aikido, técnicas de mãos nuas, Aikido básico, intermédio e avançado, Bokken, Jo, Bo-Jutsu,Tanto Dori, Kumi-Tachi, Ni-To Ichi, Em-ten & Sabaki, Aikido Tanto Dori, Keiko, Kokkyu Nage, Uchi Kaiten, Aikido dinâmico, Shinno Aikido Aikido & Bokken, Old & Rare Aikido, Police Aikido, Aikido Combat, Takemusu Aikido, Tenshin Dojo, Tomiki Aikido, Osaka Aikikai, Kobayashi Ryu, Longueira Ryu, Kisei Dojo Técnica, fundamentos, treino e aplicações de defesa pessoal, para aikidokas, estudantes, e praticantes. Com os melhores Mestres do Aikido: Morihei Ueshiba, Yoshimitsu Yamada, Morihiro Saito, Kisshomaru Ueshiba, Kazuo Nomura, K. Furuya, Moriteru Ueshiba, M. Fujitani, J. Wysocki, A. Longueira, Sueyoshi Akeshi, G. Savegnago