DVD-Katalog von verschiedenen japanischen Kampfkunste

DVD Andere Stile-Japan

DVD japanische Kampfkünste verschiedenen traditionellen Stilen von Japan,Kendo, Kyudo, Yoseikan Budo, Nihon Taijitsu, Fuji Ryu, Toyama Ryu Batto Jutsu, Genbukan Ninpo, Bugei Ogawa Ryu, Koppo-Jutsu, Kusari-Jutsu, Kempo Jutsu, Yawara Jitsu, Kubotan, Aiki Jujutsu, Shuriken-Jutsu. Techniken, Training, Methoden Selbstverteidigungsanwendungen, für Studenten, Praktiker, Kampfkünstler Konkurrenten, eine große Auswahl von den besten Meistern expained: Hiroo Mochizuki, Masaharu Mukai, A. Shirakawa, S. Akeshi, Vermeeren, Shidoshi Jordan, Pérez Carrillo, I. Serapio, A.Saitoh, Naka & Morikawa, Master Kimo.