Download Judo Ju Jitsu DVD trainingsvideos für nur 11.90€

Judo Ju-Jitsu

Download videos Judo Ju-Jitsu traditionell. Kodokan Judo, Judo Atemi, Judo Koshi-Waza, Katami Waza, Budo Goshin Jutsu Ryu, Judo Kensetsu Waza, Ne Waza, Shime Waza, Te Waza, Sutemi Waza, Ashi Waza, Bodenkampf, Unlimited Ju Jitsu, Juko Ryu Jiu Jitsu, Ju Jutsu Do Combat, Power Jiu Jitsu, Jiu Jitsu Kyoo Soku Seishin Ryu, Loubet Jiu-Jitsu. Techniken, Grundstufe, Mittelstufe Oberstufe, Konzepte, ausbildung drills, Wettkampf Selbstverteidigung Anwendungen für Kampfsportler, Judoka, Studenten, Praktiker Konkurrenten. Mit vielen der bedeutendsten Judo Ju-Jitsu-Meister: Jigoro Kano, K. Mifune, T. Okada, Bryan Cheek, P. Loubet, Pedro R. Dabauza, H. Nunes, HP Ruesch.