Download video DVD di varie Arti Marziali tradizionali giapponese

Altri stili Giappone

Download Scarica Video di arti marziali e stili diversi tradizionali di Giappone, Kendo, Kyudo, Yoseikan Budo, Nihon Taijitsu, Fuji Ryu, Toyama Ryu Batto Jutsu, Genbukan Ninpo, Bugei Ogawa Ryu, Koppo-Jutsu, Kusari-Jutsu, Kempo Jutsu, Yawara Jitsu, Kubotan, Aiki Jujutsu, Shuriken-Jutsu, Tecniche, allenamento, drills, metodi e applicazioni per difesa personale, per studenti, praticanti, artisti marziali e competitori, spiegato da Maestri come Hiroo Mochizuki, Masaharu Mukai, A. Shirakawa, S. Akeshi, Vermeeren, Shidoshi Jordan, Pérez Carrillo, I. Serapio, A.Saitoh, Naka & Morikawa, Master Kimo.

12,97 $