Descargar videos de otros estilos de artes marciales japonesas

Otros Estilos Japon

Descarga de vídeos de artes marciales y estilos tradicionales diversos de Japón, Kendo, Kyudo, Yoseikan Budo, Nihon Taijitsu, Fuji Ryu, Toyama Ryu Batto Jutsu, Genbukan Ninpo, Bugei Ogawa Ryu, Koppo-Jutsu, Kusari-Jutsu, Kempo Jutsu, Yawara Jitsu, Kubotan, Aiki Jujutsu, Shuriken-Jutsu, Técnicas, entrenamiento, métodos y aplicaciones de autodefensa, para estudiantes, practicantes, artistas marciales y competidores, explicados por Maestros e instructores como Hiroo Mochizuki, Masaharu Mukai, A. Shirakawa, S. Akeshi, Vermeeren, Shidoshi Jordan, Pérez Carrillo, I. Serapio, A.Saitoh, Naka & Morikawa, Master Kimo

12,97 $