Siehe auch ...

Artikel suchen

DVD Judo Ju-Jitsu
DVD Judo und Ju-Jitsu traditionell. Kodokan Judo, Judo Atemi, Judo Koshi-Waza, Katami Waza, Budo Goshin Jutsu Ryu, Judo Kensetsu Waza, Ne Waza, Shime Waza, Te Waza, Sutemi Waza, Ashi Waza, Bodenkampf, Unlimited Ju Jitsu, Juko Ryu Jiu Jitsu, Ju Jutsu Do Combat, Power Jiu Jitsu, Jiu Jitsu Kyoo Soku Seishin Ryu, Loubet Jiu-Jitsu. Techniken, Grunds...
DVD Judo und Ju-Jitsu traditionell. Kodokan Judo, Judo Atemi, Judo Koshi-Waza, Katami Waza, Budo Goshin Jutsu Ryu, Judo Kensetsu Waza, Ne Waza, Shime Waza, Te Waza, Sutemi Waza, Ashi Waza, Bodenkampf, Unlimited Ju Jitsu, Juko Ryu Jiu Jitsu, Ju Jutsu Do Combat, Power Jiu Jitsu, Jiu Jitsu Kyoo Soku Seishin Ryu, Loubet Jiu-Jitsu. Techniken, Grundstufe, Mittelstufe und Oberstufe, Konzepte, Training, Wettkampf und Selbstverteidigung Anwendungen für Kampfsportler, Judoka, Studenten, Praktiker und Konkurrenten. Mit vielen der bedeutendsten Judo und Ju-Jitsu-Meister: Jigoro Kano, K. Mifune, T. Okada, Bryan Cheek, P. Loubet, Pedro R. Dabauza, H. Nunes, HP Ruesch.
Mehr

DVD Judo Ju-Jitsu 

Zeige 1 - 26 von 26 Artikeln
Zeige 1 - 26 von 26 Artikeln