Vedi anche ...

Ricerca articoli

DVD Karate
DVD di Karate delle principali scuole, Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu, Kyokushinkai, Wado Ryu, Isshin Ryu, Karate di Okinawa, Shorin Ryu, Seibukai Karate, Uechi Ryu Karate, To De, Karate deportivo, Okinawa Bujutsu Motobu Udunti, Okinawa Kenpo, JKA, SKI, DVD di Kata, Kumite, Bunkai, Kihon Waza, Ashi Waza, Kihon Ido, Te Waza, Dan Kata, Kyu Kata, te...
DVD di Karate delle principali scuole, Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu, Kyokushinkai, Wado Ryu, Isshin Ryu, Karate di Okinawa, Shorin Ryu, Seibukai Karate, Uechi Ryu Karate, To De, Karate deportivo, Okinawa Bujutsu Motobu Udunti, Okinawa Kenpo, JKA, SKI, DVD di Kata, Kumite, Bunkai, Kihon Waza, Ashi Waza, Kihon Ido, Te Waza, Dan Kata, Kyu Kata, tecniche di base e avanzate, fondamenti, allenamento, competizione e applicazioni per autodifesa, per karateca, istruttori, studenti, praticanti e competitori, spiegato da molti dei maestri di karate più importanti: Guichin Funakoshi, Hirokazu Kanazawa, Gogen Yamaguchi, Chibana, K. Uechi, Yamashita, Seikichi Odo, Nakayama, Seikichi Uehara, Mas Oyama, T. Oshiro, J.M. Martin, Hayashi.
Più

DVD Karate 

per pagina
Mostrando 1 - 30 di 61 articoli
Mostrando 1 - 30 di 61 articoli